14. 5. 2024

Vyšetření základních testů z krve u nás v ordinaci VPL Trmice

Systém cobas h 232 umožňuje rychlé stanovení NT-pro BNP, troponinu T, D-dimerů, myoglobinu.

Díky přístroji cobas h 232 jsme schopní provádět rychlou a přesnou diagnostiku závažných stavů přímo v ambulancích na Poliklinice Roudnice Neklanova.  Po vložení testovacího proužku a nanesení vzorku jsou výsledky dostupné během několika minut. Vyšetření lze provést přímo v místě ambulance a tím zásadně urychlit diagnostiku a zvýšit šance na úspěch léčby.


Co měříme a proč?

Spolehlivé stanovení troponinu T
POC Troponin T od Roche usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na poškození buněk myokardu, např. v případě akutního koronárního syndromu (detekce a vyloučení akutního infarktu myokardu (AMI) a subakutního infarktu myokardu, stanovení rozsahu infarktu, stratifikace rizika u pacientů s AMI). 

Pokud je zvýšení koncentrace troponinu výrazné, je pravděpodobné, že pacient má srdeční infarkt nebo jiné poškození srdce. Pokud má pacient s bolestmi na hrudi a nebo pacient se známou anginou pectoris normální hodnoty troponinu, je velmi pravděpodobné, že srdeční sval není poškozen.

Čekejte...