Ceník

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZP, PLATNÝ OD 1.7.2021 - VPL 
 

Popis služby Cena
VYŠETŘENÍ PRO ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ  500 Kč 
PRODLOUŽENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU NAD 60 LET  300 Kč 


Ceník pracovnělékařských služeb
 

Popis služby Cena
Pracovně - lékařské služby kat. 1. a 2. - smluvní partner  600 Kč 
Pracovně - lékařské služby kat. 2R, 3, 4 - smluvní partner  700 Kč 
Pracovně - lékařské služby kat. 1. a 2. - nesmluvní partner  700 Kč 
Pracovně - lékařské služby kat. 2R, 3, 4 - nesmluvní partner  800 Kč 
Odběr biologického materiálu v rámci pracovně - lékařské prohlídky  50 Kč 


VYŠETŘENÍ PRO PROFESNÍ PRŮKAZY
 

Popis služby Cena
ZDRAVOTNÍ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ  300 Kč 
(SVÁŘEČ, ŘIDIČ PROFESIONÁL APOD.)  350 Kč 
ZBROJNÍ PRŮKAZ  700 Kč 
VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE  300 Kč 
OČKOVÁNÍ - APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ ZP  200 Kč 

 

Popis služby Cena
VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE  300 Kč 
OČKOVÁNÍ - APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ ZP  200 Kč 
TEST OKULTNÍHO KRVÁCENÍ PRO PACIENTY DO 50LET  300 Kč 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA  200 Kč 
OČKOVÁNÍ - APLIKACE OČKOVACÍ LÁTKY NEHRAZENÉ ZP  200 Kč 
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEPOJIŠTĚNÉHO PACIENTA  500 Kč 
LÁZNĚ PRO SAMOPLÁTCE  400 Kč 
HODNOCENÍ BOLESTNÉHO, POSUDEK PRO KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ A POD.  500 Kč 
PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ (např. KOSMETICKÝ ZÁKROK)  500 Kč 
VYPLNĚNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O ÚRAZU PRO POJIŠŤOVNU  200 Kč 
VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PRO LÉKAŘE PLS (PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY  300 Kč 
VYPRACOVÁNÍ POSUDKU PRO PŘIJETÍ DO DOMOVA DŮCHODCŮ NEBO JINÉHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE  500 Kč 
VYŠETŘENÍ K PŘIHLÁŠCE NA VYSOKOU ŠKOLU  150 Kč 
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE STUDIU/SPORTU  300 Kč 
ADMINISTRATIVNÍ ÚKON NA ŽÁDOST PACIENTA – DLE ČASOVÉ NÁROČNOSTI  (10 MIN Á 150 KČ) 
KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ  (5 KČ/ STRÁNKA) 
Čekejte...