Prevence

Na preventivní zdravotní prohlídky má ze zákona právo každý občan České republiky. Preventivní prohlídky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jejich frekvence i rozsah je přesně stanovený vyhláškou. Ze zákona má dospělý člověk nárok na:

 • všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1x za dva roky 
 • screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na skryté (okultní) krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x ročně; od 55 let 1x za dva roky tento test nebo screeningová kolonoskopie 1x za 10 let 

Obsahem preventivní prohlídky je: 

 • Doplnění anamnéz – rodinné, osobní, pracovní,.. 
 • Kontrola očkování
 • Kompletní fyzikální vyšetření pacienta
 • Vyšetření moči diagnostickým papírkem: při každé preventivní prohlídce
 • EKG: ve 40 letech věku a dále ve 4-letých intervalech
 • Krevní cukr: při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u dětského lékaře, ve 30ti letech a dále od 40-ti let ve 2-letých intervalech 
 • Krevní tuky (celkový cholesterol, HDL chol., LDL chol., TAG): při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u dětského lékaře a dále ve 30, 40, 50, 60-ti letech věku 
 • Vyšetření funkce ledvin (kreatinin, odhad GF): od 50ti let ve 4 letých intervalech u rizikových pacientů (diabetici, hypertonici či pacienti s kardiovaskulárními onecněními) 
 • TOKS – test na okultní (skryté) krvácení do stolice: ve věku 50 – 54 let 1x ročně, ve věku od 55-ti let 1x za 2 roky nebo volba koloskopie (vyšetření tlustého střeva endoskopem) 
 • Mammografie (přístrojové vyšetření prsů): u žen od 45-ti let věku ve 2-letých intervalech 

Co vlastně taková prohlídka obsahuje a jak probíhá?

 • Je dobré, když přijdete připraveni – zamyslete se, co závažného týkající se Vašeho zdraví se od poslední preventivní prohlídky stalo. Pokud máte doma nějaké záznamy o ošetření z odborných ambulanci, nebo jste byli očkovaní na jiném pracovišti, nebo se vyskytla ve Vaší nejbližší rodině závažná nemoc, předejte tyto informace lékaři na začátku vyšetření. 
 • V naší ordinaci se pacienta nejdříve ujme zdravotní sestra. Převezme písemné materiály, upraví v počítači osobní údaje. Provede přípravná vyšetření – změří výšku, zjistí hmotnost, změří krevní tlak, provede orientační vyšetření zraku. Pokud je indikováno, natočí EKG křivku. Zaznamená veškeré anomálie, které si všimla, nebo o kterých se pacient zmínil. Žádná informace nesmí zapadnout, s každou informací pak pracuje lékař. 
 • Poté se pacientovi věnuje lékař. Doplní anamnézu. V rodinné se zaměří na výskyt onemocnění srdce a cév, vysokého krevního tlaku, cukrovky (zejména I. typu, kdy se aplikuje inzulin), poruch metabolismu tuku, nádorových onemocnění, výskyt závislostí a duševních poruch. 
 • Upřesní a doplní údaje z pracovního a sociálního prostředí pacienta. Osobní anamnéza by měla být pokud možno kompletní soupis závažnějších onemocnění, operací a úrazů a to již od narození pacienta. 
 • Očkování proti COVID-19 - byli jste očkováni nebo budeme mít, kdy jste byli na 2.dávce?
 • Lékař s Vámi zkontroluje očkování. A to nejenom povinné a pojišťovnou hrazené očkování proti tetanu (frekvence je po 15-ti letech pacientů do 60 let, po 10-ti letech po šedesátém roku věku), ale i potřebné přeočkování u nepovinných vakcinací (např. proti klíšťové meningoencefalitidě). 
 • Dále následuje fyzikální vyšetření. Lékař vyhodnotí hodnoty krevního tlaku, indexu tělesné hmotnosti, orientačního vyšetření sluchu a zraku, provede také orientační vyšetření kůže. 
 • Při podezření na onkologické onemocnění či při pozitivní rodinné anamnéze, se provede vyšetření per rektum (vyšetření konečníku pohmatem), u mužů vyšetření varlat. 
 • U žen od 25 let věku,při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů, lékař provede klinické vyšetření prsů, pacientku poučí o pravidlech samovyšetřování prsů. 
 • V případě, že lékař nenachází patologii a pacient neudává žádné obtíže, následují další pomocná laboratorní a screeningová (vyhledávací) vyšetření.
 • Liší dle věku, pohlaví a také příslušnosti ke zdravotní pojišťovně pacienta. 
 • Při každé preventivní prohlídce lékař provedené vyšetření moči diagnostickým papírkem. Vyšetření hladiny cukru v krvi – glykémie, se provádí při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a poté od 40 let věku ve dvouletých intervalech. 
 • Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a jednotlivých frakcí celkové hladiny (tj HDL, LDL a triacylglycerolů) se provádí také při první všeobecné prohlídce a poté ve 30, 40, 50 a 60 letech věku. Hladina cholesterolu je hodně závislá na dědičnosti, ale také na životním stylu (stravování, pohybová aktivita, kouření) a je poměrně stálou hodnotou. 
 • Vyšetření elektrické činnosti srdce – EKG se provádí poprvé ve 40 letech věku (dále pak ve čtyřletých intervalech). 
 • Součástí vyšetření je také onkologická prevence – prevence zhoubných nádorů. Prevence zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku se zjišťuje stanovením okultního (okem neviditelného) krvácení ve stolici se speciálním testem, a to u všech pacientů od 50 let věku (od 55 let věku je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie 1× za 10 let). 
 • U žen od 45 let věku se ověří, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let (není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření).
Čekejte...